kontakt & och avtryck

Hemsidan Boaterfly är redigerad av företaget Boaterfly SAS som är ett förenklat aktiebolag enligt fransk lag. Företaget har ett kapital på 13 100 € och huvudkontoret ligger på 28 quai de Rive Neuve, 13007 Marseille, France. Boaterfly är registrerat i handel-och företags registret i Marseille under numret 793 447 244. Webbplatsen har förklarats enligt CNIL under numret 1690521 v 0.

  • Utgivare : Herr Romuald CAILLAUD
  • Telefonnummer: +33 4 20 88 01 11
  • E-post: [email protected]
  • Hemsidan är försäkrad av :
  • Iguane Solutions
  • 41, rue Boissy d'Anglas
  • 75008 Paris – France
  • RCS Paris B 432 269 165
  • Tel: 0892 684 447- Fax: 0892 680 388